Organizacija

Tijela Udruge Robinia:

– Skupština
– Upravni odbor
– Predsjednik Udruge
– Dopredsjednik Udruge.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi redovni članovi/ice Udruge te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge. Upravni odbor ima šest članova koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine. Članovi Upravnog odbora su predsjednik Udruge, dopredsjednik Udruge, tajnik Udruge te tri člana Upravnog odbora.

Ana Orlović – predsjednica
mag.oecol. et prot.nat.

Matea Kalčićek – dopredsjednica
mag.oecol.

Ana Pušić – tajnica
mag.oecol. et prot.nat.

Barbara Burčul – član Upravnog odbora
mag.oecol.

Kristina Fedel – član Upravnog odbora
mag.oecol. et prot.nat.

Ana Pušić – član Upravnog odbora
mag.oecol. et prot.nat.