ČLANSTVO

Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge, koja prihvaća odredbe Statuta Udruge. Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. 

Članom Udruge se postaje danom upisa u popis članova nakon uplate članarine. Prava, obveze i odgovornosti članova propisane su Statutom Udruge.