Ciljevi:

– djelovanje na području znanstvenog i stručnog istraživanja flore, faune i staništa te zaštita okoliša i prirode

– edukacija i podizanje svijesti javnosti o biološkoj raznolikosti, ugroženosti vrsta i staništa te održivom razvoju, zaštiti okoliša i biologiji kao znanosti

– povezivanje i suradnja sa drugim sličnim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu

Područja djelatnosti:

Znanstveno – stručna istraživanja i upotpunjavanje baze podataka o rasprostranjenosti vrsta i staništa

Inventarizacija i uklanjanje invazivnih vrsta u skladu s nadležnim zakonima i pravilnicima

Edukacija stanovništva i djece putem predavanja i edukativnih radionica vezanih uz pitanja zaštite okoliša i prirode, održivog razvoja i zaštićenih područja

Izrada stručnih i znanstvenih projekata s ciljem edukacije javnosti i zaštite okoliša

Suradnja i sudjelovanje s drugim organizacijama u RH i svijetu u akcijama i programima usmjerenim na zaštitu i očuvanje prirode i poboljšanje kvalitete okoliša